MTHS Mevzuatı MTHS Mevzuatı

MTHS Hizmeti Nedir

MTHS Mevzuatı

MTHS Hizmeti Yeni Türk Ticaret Kanunu  (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110214-1-1.htm  kanun linki )  ile Ticaret hayatına girmiş bir hizmettir. Sadece Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin kullanma zorunluluğu vardır. Kanunda yapılan tanımlamalar sonrası yayınlanan 2 adet yönetmelikte tanımlanmıştır. Bu yönetmelikler 31 Mayıs ve 21 Eylül tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
31 Mayıs Yönetmeliği
21 Eylül Yönetmeliği
Ticaret Kanunu madde 1524: Elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetleri başlığı altında olan kanunun tam metni